MƏDƏNİYYƏT


Xalq artisti: Tar mənim xalqımın, millətimin səsidir

Azərbaycanın musiqi mədəniyyətinin beynəlxalq aləmdə daha geniş və yüksək profesionallıqla tanıdılmasında xalq artisti Ramiz Quliyevin əvəzsiz rolu olub. XX əsrin 60-cı illərində təməli qoyulan müasir tar ifaçılığı məktəbinin yaranması və təşəkkülü tarzənin adı ilə bağlıdır. Elə bu məktəbin yetirmələrindən biri də sənətkarın oğlu - əməkdar artist Əyyub Quliyevdir. Sənətə tar ifaçılığı ilə başlasa da sonrakı illərdə Ə.Quliyev peşəkar dirijor olaraq formalaşıb. AZƏRTAC hər iki sənətkarla müsahibəsini təqdim edir.