DÜNYA


Çinin dövlət gülü hesab olunan pionun becərildiyi Hıcı şəhərindən REPORTAJ

Çində hələ orta əsrlərdən mövcud olan maraqlı ənənələrdən biri də xalq arasında bitkilərə, heyvanlara, meyvələrə xüsusi statusların verilməsidir. Məsələn, panda dövlət heyvanı, licı isə dövlət meyvəsi hesab olunur. Çinin qeyri-rəsmi olaraq dövlət gülü isə pion gülüdür.