MƏDƏNİYYƏT


Dulusçuluq – bu sənətə maraq necədir?

Böyük tarixi yol keçmiş dulusçuluq sənətinə buğun də böyük maraq var .  Vaxtilə əsasən qadınların məşğul olduğu bu peşə dövrümüzdə yaşından və cinsindən asılı olmayaraq hər kəs tərəfindən həvəslə icra olunur .   Gilin xüsusi formaya salınıb bişirilməsi ilə bağlı olan bu peşə böyük arealı əhatə edib, müxtəlif saxsı və keramika qablarının hazırlanmasında aparıcı rol oynayır.