MƏDƏNİYYƏT


Dağıstan yəhudisi Mark Eliyahuyamın Azərbaycan kamanında ecazkar ifası

Dağıstan yəhudisi Mark Eliyahuyam dahi kaman ustası Habil Əliyevdən təsirlənərək kamançanı daha dərindən öyrənmək qərarına gəlir. Mark Eliyahuyam 16 yaşında İsraildən Azərbaycana gəlir və Əməkdar Artist Ədalət Vəzirovun rəhbərliyi ilə kamança sənətini öyrənir.
VİDEO: Mark Eliyahu