MƏDƏNİYYƏT


Xalq musiqimizdən, muğamlarımızdan gələn ideyalara ürəyini, fikirlərini qoyduqda belə improvizələr yaranır

Tarda maraqlı improvizələri ilə tanınan tarzən Şəhriyar İmanovla müsahibə