MƏDƏNİYYƏT


Qədim xalq çalğı alətlərimiz: tütək

Nəfəsli çalğı alətlərindən biri olan və bir zamanlar ancaq çobanların ifa etdiyi musiqi aləti tütək… Həzin səsi ilə insanlara xoş hisslər aşılayan bu peşəkar nəfəs alətinin tarixi olduqca qədimdir.