DÜNYA


Torpaq çökdü, az qaldı sel aparsın

Hindistanda selə baxmağa gələnlərdən bir nəfəri az qaldı su aparsın. Suyun torpağı yumşalması nəticəsində o yıxılır, amma ətrafdakıların köməyi ilə xilas olur.