İQTİSADİYYAT


Astarada 4516 hektar əkinəyararlı torpaq sahəsinin suvarılması tam təmin olunur

Astara rayonunda 4516 hektar əkinəyararlı torpaq sahəsinin suvarılması tam təmin olunur. Suvarmanın düzgün aparılması bitkilərin inkişafında və məhsuldarlığın artmasında mühüm rola malikdir. Astarada suya tələbatı çox olan əkin sahələri çayçılıq, çəltikçilik, sitrusçuluq, bostan bitkiləri və yonca otlaq sahələridir ki, su ilə tamamilə təmin edilib. Hazırda rayonda suvarma imkanlarının yaxşılaşdırılması istiqamətində zəruri tədbirlər görülür.