CƏMİYYƏT


Gəncənin xan nəsli - Ziyadxanovlar sülaləsi

Gəncənin həyatında mühüm rol oynamış sülalələrdən biri Ziyadoğlular xanədanıdır. Qacar elinin oymaqlarından biri olan Ziyadlıların bir qolu Qarabağda (Gəncədə), bir qolu Çuxursəddə (İrəvanda) hakimiyyətdə olduğu dövrdə Gəncə ziyadlıları Ziyadoğlular kimi tanınıblar. Böyük tarixi yol keçən və Gəncənin tarixində əhəmiyyətli rol oynayan Ziyadoğlular sülaləsinin ən parlaq nümayəndəsi rus işğalına sonadək müqavimət göstərən Cavad Xan Ziyadoğludur.