MƏDƏNİYYƏT


“Daş üzərində işləmək böyük məktəbdir” – qazaxlı oymaçı

Azərbaycanda daş oyma sənətinin kökləri burada qədim insanın təşəkkülü ilə eyni dövrə təsadüf edir. Daş məmulatının istehsal texnikasının təkmilləşdirilməsi nəticəsində daş oyma xüsusi sənət sahəsinə çevrilərək ev sənəti kimi formalaşıb. Lakin texnologiyanın sürətli inkişafı gənclərdə bu sahəyə marağı azaldıb. Buna baxmayaraq, daş oyma sənəti bu gün də yaşadılır.