MƏDƏNİYYƏT


İncəsənət stansiyası- "Nizami"

Azərbaycan fars dilli poezyasının klassiki, orta əsrlər ədəbiyyatın ən böyük romantik şairi, dünyaca məhşur filasof, Xəmsənin müəllifi. Aydın olduğu kimi biz şəhər mərkəzinə yaxın olan dahi Nizami Gəncəvinin adını daşıyan stansiyasındayıq.