SİYASƏT


Aidos Sarım: Seçicilər səsvermə prosesində yüksək əhvali-ruhiyyə ilə iştirak edirdilər