DÜNYA


Çin tarixinin ən görkəmli hərb strateqi Su Cının muzey kompleksi

Məşhur “Hərb sənəti” kitabının müəllifi olan Çinin hərb nəzəriyyəçisi və strateqi Sun Cının Çin tarixində xüsusi yeri var. Eramızdan əvvəl 544-496-cı illərdə yaşadığı güman olunan Sun Cının müharibə strategiyasından bəhs edən “Hərb sənəti” adlı kitabındakı fikirlər dünyanın ən qədim yazılı hərb strategiyası hesab olunur. 13 hissədən ibarət kitabda Çində Su Cının yaşadığı dövrə qədərki döyüş təlimləri əks olunub. Ustad Sunun təliminin əsasında müharibədən mümkün qədər yayınmaq dayanır. Əgər müharibə qaçınılmazdırsa, onda dövlətin zəifləməməsi üçün döyüşü ən qısa zamanda bitirmək lazımdır. Sun Cı düşmənə onun müdafiəsiz və əks-həmlə imkanı zəif vaxtında hücumu tövsiyə edir.